Beräkna dagsböter

Sidan uppdaterades senast

Dagsböter är en bot som utdöms av domstol för lindrigare brott, där botens storlek beror både på brottets svårighetsgrad och den dömdes ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter beror på hur allvarligt domstolen ser på brottet, och storleken på varje dagsbot är cirka en tusendel av den dömdes årsinkomst efter vissa avdrag.


dagar


kr


st

Bötesbelopp:  

Dagsboten varierar mellan 50-1000 kr, och det lägsta bötesbeloppet är 750 kr. Storleken på en dagsbot minskas om den dömde har barn och make eller sambo som är ekonomiskt beroende av denne.

Observera att ovanstående beräkning endast är en uppskattning, eftersom det endast finns generella riktlinjer för uträkning av dagsbotsbeloppet. Domstolen kan komma fram till ett annat belopp än ovanstående.


Om Räkna.net · FAQ · Annonsörinfo · Villkor och integritet · Feedback